Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2009

Δείξατε τα χέρια σας...!

Καὶ ποιὸς δὲν ξέρει πόσο βλαβερὲς εἶναι οἱ συχνὲς μεταλλαγὲς τοῦ καιροῦ στὴν ἐπιδερμίδα τῶν χεριῶν. Ἰδιαίτερα στὸ ἑλληνικὸ κλίμα, ποὺ ἡ λιακάδα μὲ τὸ κρύο ἔχουν τόσο ἁρμονικὲς σχέσεις, τὰ χέρια χρειάζονται πολὺ περισσότερο μίαν ἰδιαίτερην προσοχή. Κάθε γυναίκα, λοιπόν, δὲν πρέπει νὰ παραμελῆ αὐτὸν τὸν τομέα, ποὺ ἀποτελεῖ, ἄλλωστε, καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ὄπλα της. Ἡ σύγχρονη ὅμως Ἑλληνίδα δὲν ἔχει μοναδικὸν ἐχθρόν της μόνον τὴν κακοκαιρία, ἄλλα καὶ τὸ νοικοκυριό. Ἡ παραμυθένια ἐκείνη ἐποχή, ποὺ οἱ γυναῖκες δὲν ἔκαναν τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ κάθονται σ’ ἕναν καναπέ, ἔχει περάσει πλέον στὴν ἱστορία. (Ε, για να το λέτε κάτι θα ξέρετε…) Ἡ ἐποχή μας ζητᾶ ἀπὸ τὴν γυναίκα ἄμεση ἐπαφὴ μὲ κάθε ἐκδήλωσή της. Τὰ σπόρ, οἱ κοσμικαὶ συγκεντρώσεις, τὰ ταξίδια, ἄλλα κ’ ἕνα ὡραῖο φαγητὸ ποὺ θὰ παρουσιάσετε τὸ βράδυ στὸν ἄνδρα σας, μποροῦν ὡραιότατα νὰ ἀλλοιώσουν τὴν ὀμορφιὰ τῶν χεριῶν σας. Καὶ ἰδιαίτερα οἱ ὑδρατμοὶ τῆς κουζίνας, τὰ τηγανίσματα καὶ τὸ ζεστὸ ἢ κρύο νερὸ γιὰ τὰ πιάτα, μποροῦν μέσα σ’ ἐλάχιστο χρονικὸ διάστημα νὰ μεταβάλουν τὰ λευκά σας δάκτυλα σὲ κόκκινα καὶ ζαρωμένα. (Σημειώστε ότι στην ανωτέρω φωτογραφία, τα καταστήματα "Μπακάκου" προσφέρουν 5 τηλεφωνικές γράμμες γιά την εξυπηρέτηση των πελατών τους, σε μιά εποχή (1960) που δε μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι οι τηλεφωνικές συσκευές ήταν τόσες ώστε να δικαιολογούν κάτι τέτοιο... Παρ'όλα αυτά ας τους εμπιστευθούμε...)


Ἀλλὰ νὰ ποὺ οἱ Γάλλοι ἐπιστήμονες ἀνεκάλυψ
αν τὴν Ἀζουλένη, ποὺ ἀποτελεῖ τὴ βάση τῆς κρέμας «Τραιτᾶν».
Συγκεκριμένα, ἡ Ἀζουλένη ἔχει τὴν μοναδικὴν ἰδιότητα νὰ δημιουργεῖ ἕνα εἶδος ἐπιστρώματος, ποὺ προφυλάσσει τὰ χέρια ἀπ’ ὅλες τὶς κακουχίες καὶ δὲν ἐπιτρέπει στὸ δέρμα νὰ ἔλθη σὲ ἀπόλυτην ἐπαφὴν μὲ τὸ νερό. Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν ἡ «Τραιτᾶν» κατορθώνει νὰ δίνει στὸ δέρμα, ἀπὸ τὴν πρώτη κιόλας χρησιμοποίησή της, μία βελούδινη ὄψη, ποὺ καταργεῖ τὶς κοκκινίλες, τοὺς ἐρεθισμοὺς καὶ τὰ σκασίματα. Παράλληλα, ὅμως, ἡ ἐφεύρεση αὐτὴ τῶν χημικῶν της Ὀρεὰλ κατορθώνει νὰ θεραπεύη τελείως τὶς χιονίστρες καὶ νὰ χαρίζη στὸ δέρμα τὶς ἐπιδερμικὲς ἐκεῖνες οὐσίες ποὺ εἶναι ἀπαραίτητες γιὰ τὴν ὑγεία τῶν ἱστῶν.

Ἕνα, ἐξ ἄλλου, μεγάλο προσὸν τῆς «Τραιτᾶν» εἶναι ὅτι δὲν ἔχει τὴν μεγάλην λιπαρότητα, ποὺ παρουσιάζουν τὰ ἄλλα σχετικὰ παρασκευάσματα καὶ ποὺ ἀποτελοῦν συνήθως τὸν μπελὰ κάθε γυναίκας. Ἡ Ἀζουλένη ἔχει τὴν ἰδιότητα νὰ εἰσχωρῆ στὸ δέρμα καὶ νὰ ἀπορροφᾶται ἀμέσως, χωρὶς νὰ δημιουργεῖ τὴν λιπαρὴν ἐκείνην ἐπιφάνεια ποὺ λεκιάζει τὰ γάντια ἢ ἀφήνει ἕνα ἀντιαισθητικὸ ἀποτύπωμα σὲ ὅ,τι πιάσετε. (Αυτό τώρα γιατί μου ακούγεται σόκιν;…) Μία ἐλαχίστη ποσότης τῆς «Τραιτᾶν» εἶναι ἀρκετὴ γιὰ νὰ ξαναδώση ζωὴ στὰ χέρια σας. Ἕνα ἐλαφρὺ μασάζ, τὴν ὥρα τῆς ἐπαλείψεως, καὶ σ’ ἕνα λεπτὸ ἡ ἐπιδερμίδα τῶν χεριῶν σας ξανανειώνει καὶ ἀποκτᾶ μιὰν φωτεινὴν φρεσκάδα. Ἀκόμη κι ἂν βρέξετε τὰ χέρια σας μὲ καυτὸ νερό, μετὰ ἀπὸ τὴν ἐπάλειψιν, θ’ ἀντιληφθῆτε καὶ μόνες σας ὅτι δημιουργεῖται ἕνα λιπαρὸ στρῶμα ποὺ δὲν ὑπῆρχε πρίν, πράγμα ποὺ ἀπομακρύνει κάθε κίνδυνο ἀπὸ τὸ δέρμα τῶν χεριῶν σας…

1 σχόλιο:

  1. I am blogging for about a week. And I came to know a lot of bloggers. But, it's never enough when it comes to friendships. So, if you have the time, please visit my blog:

    http://luminata55.blogspot.com

    ΑπάντησηΔιαγραφή