Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010

ΥποψηφιότητεςΠρος Θεού, μην βάλετε με το νου σας πως επέστρεψα στο ιστολόγιο για να σας προτείνω υποψήφιους δημάρχους και συμβούλους δια τας επερχομένας εκλογάς. Παρακινούμενη εκ της δημοσιεύσεως της φιλτάτης Τσουκνίδος και κινηματογραφόφιλη ούσα, θεώρησα καθήκον μου να συνδράμω εις την προώθησιν των εγχωρίων παραγωγών εις τα φεστιβάλια της αλλοδαπής. Ελπίζω να εκτιμήσετε δεόντως την ημετέραν προσπάθειαν και ει δυνατόν, να συνεισφέρετε και υμείς, ίνα εμπλουτισθεί ο κατάλογος των ταινιών, ώστε ως χώρα, να καταστούμε -επιτέλους- εις τας υπολογισίμους δυνάμεις του καλλιτεχνικού στερεώματος !!!